„Beethoven Magazine” (Kraków)

„Dialog” (Warszawa)

„Didaskalia” (Kraków)

dwutygodnik.com (Warszawa)

„Mały miłośnik teatru” (Łódź)

„Nietak-t” (Wrocław)

„Notatnik Teatralny” (Wrocław)

„Odra” (Wrocław)

„Opcje” (Sosnowiec)

„Pamiętnik Teatralny” (Warszawa)

„Performer” (Wrocław)

„Rita Baum” (Wrocław)

„Ruch Muzyczny” (Warszawa)

„Scena” (Warszawa)

„Teatr” (Warszawa)

„Teatr Lalek” (Łódź)

„Teatrakcje” (Warszawa)

„Yorick” (Warszawa)