Cyberdoświadczenie. Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa (Kraków)

Dlaczego improwizujemy? Sympozjum wokół improwizacji (Łódź)

Dramat w tekście – tekst w dramacie (Warszawa)

Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później (Olsztyn)

Dynamika metamorfozy. Finał (Wrocław)

Film wobec teatru – teatr wobec filmu (Warszawa)

Imponderabilia Teatralne. Pop – Teatr: związki teatru z kulturą popularną. Pierwsza ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa (Kraków)

Literatura prze-pisana (Łódź)

Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny (Warszawa)

Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce (Gardzienice)

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej (Lublin)

Odsłony polskiej scenografii: między XX a XXI wiekiem (Kraków)

Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda (Wrocław)

Sesja Fredrowska w ramach II Festiwalu Nowej Scenografii (Katowice)

Shakespeare 450, czyli jak nam się podoba (Warszawa)

Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem (Wrocław)

Tradycje monastyczne w Europie. Miedzy liturgią a performatyką II (Opole)

Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin (Warszawa)

Weekend z performatyką (Kraków)

Współczesny teatr i film: wobec wyzwań nowych mediów (Toruń)