nazwa: Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży

link: www.nowesztuki.pl
e-mail: katalog@nowesztuki.pl, zrudzinski@csdpoznan.pl, inowacka@csdpoznan.pl
tel.: +48 61 646 53 01, +48 61 646 44 75

redakcja: redakcja: Zbigniew Rudziński, Izabella Nowacka

61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82

opis: prowadzony przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu