nazwa: Teatr dla Was

link: www.teatrdlawas.pl
e-mail: redakcja@teatrdlawas.pl, kowalskiwieslaw@teatrdlawas.pl
tel.: +48 601 619 517

redakcja: redaktor naczelny: Wiesław Kowalski

opis: serwis teatralny