nazwa: portal Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie

link: www.teatrakcje.pl
e-mail: redakcja@teatrakcje.pl
tel.: +48 692 061 863

redakcja: redaktor: Agata M. Skrzypek

opis: ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa