nazwa: Archiwum Teatru Alternatywnego

link: www.ata.e-teatr.pl
e-mail: akubas@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 22 501 70 13

redakcja: redakcja: Agnieszka Kubaś

opis: wirtualne archiwum gromadzące dokumentację działalności teatrów studenckich i pozainstytucjonalnych działających w latach 1970-1980, prowadzone w Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego