nazwa: Zygmunt Hübner

link: www.zygmunthubner.pl
e-mail: it@instytut-teatralny.pl
tel.: 48 22 501 70 11

redakcja: redakcja: Dorota Buchwald, Monika Krawul

opis: wirtualne archiwum poświęcone osobie i twórczości Zygmunta Hübnera, prowadzone przez Pracownię Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego