Kaliskie Spotkania Teatralne

adres: 62-800 Kalisz, pl. Bogusławskiego 1
tel. +48 62 760 53 00 (centr.), +48 62 751 07 38 (sekr.), +48 62 760 53 03 (fax)
e-mail: sekretariat@teatr.kalisz.pl, teatr@teatr.kalisz.pl
www.teatr.kalisz.pl/?page=kst

organizator: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
dyrektor artystyczny: Igor Michalski
edycja LIV
10–16 maja 2014
program: Kupiec wenecki Teatr im. Bogusławskiego, Kalisz; Płatonow Teatr Wybrzeże, Gdańsk; Meblościanka PWST, Kraków Wydział Teatru Tańca w Bytomiu; Bitwa warszawska 1920 Narodowy Stary Teatr, Kraków; Caryca Katarzyna Teatr im. Żeromskiego, Kielce; Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Teatr Studio, Warszawa; Piąta strona świata Teatr Śląski, Katowice; Versus Teatr im. Bogusławskiego, Kalisz; Skrzypek na dachu Teatr Muzyczny, Gdynia; Shakespeare w Kaliszu – wystawa; plakaty Tomasza Wolffa – wystawa; Hitler w operze – pokaz filmu, reż. M. Grzybowski; pokaz przedstawień z udziałem laureatów nagród aktorskich XIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” 2013; Małgorzata Stachurska Elementy wystawa; rozmowy z twórcami i wykonawcami

jury: Jan Ciechowicz, Janusz Łagodziński, Dobrochna Ratajczakowa
 
werdykt: Grand Prix – Monika Krzywkowska, Dorota Landowska, Agnieszka Pawełkiewicz, Marcin Januszkiewicz, Modest Ruciński za kreacje aktorskie w spektaklu Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku; Główne Nagrody Aktorskie – Marta Ścisłowicz (rola tytułowa, Caryca Katarzyna), Krzysztof Globisz (Bitwa warszawska 1920); nagrody aktorskie – Katarzyna Dałek (Sonia, Płatanow), Dariusz Chojnacki (Bohater, Piąta strona świata), Juliusz Chrząstowski (Władysław Broniewski, Bitwa warszawska 1920); wyróżnienia aktorskie – Anna Radwan-Gancarczyk (Kobieta z Poznania/Margaret Thatcher Bitwa warszawska 1920), Michał Jaros (rola tytułowa, Płatonow); Specjalna Nagroda Aktorska – Dorota Pomykała (Polska Mama, Bitwa warszawska 1920); Nagroda im. Jacka Woszczerowicza – Piotr Domalewski i Jan Jurkowski (Ted Bundy i Leszek Pękalski, Versus)