Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2
tel. +48 22 827 72 41 (centr.), +48 22 827 83 06 (fax)
e-mail: info@chopin.edu.pl, ww@chopin.edu.pl
www.chopin.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Wokalistyki, Zakład Aktorstwa
Uniwersytet swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Od maja 1811 roku działała, powołana przez Bogusławskiego przy Teatrze Narodowym, Szkoła Dramatyczna dla aktorów i śpiewaków tego teatru. Przemiany tej szkoły w uczelnię muzyczną dokonał Józef Elsner. Od 1821 szkoła działała jako Instytut Muzyki i Deklamacji (część Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego), w 1826 podzielony na dwie instytucje: Szkołę Główną Muzyki (w ramach UW) i Szkołę Dramatyczną i Śpiewu (kształcenie podstawowe i średnie). Szkoła Główna Muzyki przestała istnieć wraz z zamknięciem przez władze rosyjskie Uniwersytetu Warszawskiego w 1831.
Kontynuacją działalności szkoły był założony w 1861 przez Apolinarego Kątskiego Instytut Muzyczny, który w 1918 przekształcił się w Konserwatorium Państwowe. Konserwatorium po 1 września 1939 przyjęło nazwę Staatliche Musikschule in Warschau. Podczas powstania warszawskiego w 1944 został zburzony główny budynek uczelni mieszczący się przy ul. Okólnik 2.
Po II wojnie światowej w 1946 szkoła otrzymała nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a zajęcia prowadzone były w pałacykach w Alejach Ujazdowskich. W 1962 szkoła otrzymała statut akademicki. W latach 1960–66 wybudowano obecny gmach uczelni przy ul. Okólnik 2 wg projektu zespołu w składzie: Witold Benedek, Stanisław Niewiadomski i Władysław Strumiłło. W 1974 została powołana filia szkoły w Białymstoku mieszcząca się przy ul. Kawaleryjskiej 5, którą w 2007 przekształcono w Wydział Zamiejscowy. W 1979 szkoła przyjęła imię jednego z pierwszych jej uczniów – Fryderyka Chopina, stając się oficjalnie Akademią Muzyczną. Ustawą z dnia 25 kwietnia 2008 roku uczelnia otrzymała aktualną nazwę.
rektor: prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak

dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Cieśla
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. UMFC dr hab. Maciej Piotrowski
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. zw. dr hab. Małgorzata Marczewska
kierownik Zakładu Aktorstwa: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz
wykładowcy: Bożena Betley, Małgorzata Borowiec, Klaudia Carlos-Machej, Grzegorz Chrapkiewicz, Robert Cieśla, Aleksandra Dziurosz, Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Ewa Iżykowska-Lipińska, Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Małgorzata Kaczmarska-Rucińska, Ryszard Karczykowski, Ae-Ran Kim, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Kubala, Katarzyna Małachowska, Małgorzata Marczewska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Cezary Morawski, Mikołaj Moroz, Kazimierz Pustelak, Dorota Radomska, Anna Radziejewska, Jadwiga Rappé, Eugenia Rozlach, Zofia Rudnicka, Artur Stefanowicz, Krystyna Szostek-Radkowa, Bernadetta Wojdat-Sujkowska, Ye Young Sohn, Włodzimierz Zalewski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: