Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza

adres: 00-076 Warszawa, ul. Moliera 4/6
tel. +48 22 827 25 92, +48 22 826 55 48 (fax)
e-mail: sekretariat@baletowa.pl
www.baletowa.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Szkoła mieści się kompleksie budynków Teatru Wielkiego zaprojektowanych w latach 50. XX wieku przez Bohdana Pniewskiego.
Powstała na początku XIX wieku. Jest jedną z najstarszych w Europie. Do wybuchu II wojny światowej działała w ramach Teatru Wielkiego.
dyrektor: Adrianna Szmyt
wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego: Lidia Dudzińska
wicedyrektor ds. kształcenia artystycznego: Jolanta Rybarska
nauczyciele: taniec klasyczny – Danuta Biernacka, Julita Gumulak, Łukasz Gruziel, Henryk Jeż, Irina Kacprzycka, Dominika Krysztoforska, Krystyna Kwiatkowska, Milena Onufrowicz-Kaczyńska, Elżbieta Raczyńska-Warzec, Monika Radecka, Jolanta Rybarska, Anna Sąsiadek, Robert Świerczek, Alicja Złoch; taniec ludowy i charakterystyczny – Małgorzata Borowiec, Krystyna Jurewicz; taniec współczesny – Paulina Andrzejewska, Julita Gumulak; taniec historyczny – Małgorzata Borowiec; partnerowanie – Henryk Czarnowski; interpretacja muzyczno-ruchowa – Łukasz Gruziel; akompaniament – Eżbieta Glińska-Bis, Magdalena Kielak, Anna Kowalik, Krzysztof Kozłowski, Sławomir Lebiedziński, Anna Lenarczyk, Anargul Niedźwiecka, Tatiana Orłowska, Marta Pińkowska, Danuta Rzążewska, Halina Szkodzińska, Jolanta Szparadzińska; wiedza o tańcu – dr Patrycja Samson-Ładno; rytmika – Magdalena Gruziel; umuzykalnienie – Magdalena Gruziel, Adrianna Szmyt; audycje muzyczne – Adrianna Szmyt; techniki uzupełniające – Krystyna Jurewicz, Wojciech Kuczyński; charakteryzacja – Dominika Renes

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: