Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

adres: 00-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. +48 22 839 77 63
e-mail: teatrifilm@gmail.com
http://teatrifilm.uksw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab., prof. UKSW Jacek Kopciński

wykładowcy: Mirosław Dembiński, Roman Holc, Krzysztof Małachowski, dr hab., prof UKSW Piotr Mitzner, dr Maria Napiontkowa, dr Ewa Partyga, Wiesław Rudzki, prof. dr hab. Anna Sobolewska, dr Paweł Stangret, Michał Sufin, Katarzyna Taras, dr Zbigniew Wałaszewski, dr Mateusz Werner, Karolina Wojdała, Magdalena Zielonka-Kowalska, Konrad Zarębski, Małgorzata Ząbkowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: