Akademia Sztuk Pięknych

adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel. +48 22 320 02 00 (centr.), +48 22 636 81 30 (kier. sztuki mediów), +48 22 636 01 49 (kier. scenogr.)
e-mail: scenografia@asp.waw.pl, sztuka.mediow@asp.waw.pl
www.asp.waw.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
wystawy

Wydział Sztuki Mediów, Wydział Scenografii
Akademia powstała na początku XX wieku jako prywatna Szkoła Sztuk Pięknych. Uroczyste otwarcie odbyło się 17 marca 1904 roku. 18 marca 1932 roku udało się jej uzyskać tytuł Akademii. Po powstaniu warszawskim podjęto decyzję o reaktywowaniu szkoły. W 1947 roku przekazano na jej potrzeby budynek przy Krakowskim Przedmieściu 5. W 1950 roku połączono Akademię Sztuk Pięknych z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych im. Kamila Cypriana Norwida. Z fuzji dwóch uczelni powstała Akademia Sztuk Plastycznych, która od 1957 roku nosi nazwę Akademii Sztuk Pięknych.
rektor: prof. Adam Myjak

dziekan Wydziału Sztuki Mediów: prof. Janusz Fogler
prodziekan Wydziału Sztuki Mediów: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
prodziekan Wydziału Sztuki Mediów ds. studiów niestacjonarnych: dr hab. Witold Krassowski
dziekan Wydziału Scenografii: dr hab. Paweł Dobrzycki
prodziekani Wydziału Scenografii: dr hab. Marek Chowaniec, dr Marcel Sławiński
wykładowcy na Wydziale Sztuki Mediów: Stanisław Andrzejewski, Mirosław Bałka, Alina Bloch, Ewa Bobrowska, Agata Czarnacka, Adam Czyżewski, Dagmara Dęga-Lewarska, Janusz Fogler, Marcin Jarnuszkiewicz, Prot Jarnuszkiewicz, Andrzej J. Jaroszewicz, Paula Jaszczyk, Wiktor Jędrzejec, Piotr Kopik, Zbigniew Kosiorek, Cezary Kościelniak, Zbigniew Kotecki, Grzegorz Kowalski, Witold Krassowski, Krzysztof Lewandowski, Paweł Łyczkowski, Monika Murawska, Tomasz Myjak, Krzysztof Olszewski, Stanisław Pieniak, Piotr Piwocki, Wojciech Prażmowski, Maria Pyrlik, Sławomir Ratajski, Anda Rottenberg, Robert Sitnik, Katarzyna Stanny, Paweł Susid, Dariusz Szubiak, Włodzimierz Szymański, Milada Ślizińska, Leon Tarasewicz, Zbigniew Tomaszczuk, Maryna Tomaszewska, Szymon Wałaszewski, Piotr Welk, Apoloniusz Węgłowski, Stefan Węgłowski, Mariusz Wideryński, Krzysztof Wodiczko, Krzysztof Wyzner, Ewa Ziobrowska, Maria Zmarz-Koczanowicz

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: