Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella

adres: 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 3/5
tel. +48 42 613 10 20, +48 42 613 10 27 (fax)
e-mail: sekretariat_baletowa@idsl.pl, dyrektor_baletowa@idsl.pl
www.osblodz.pl, www.bip.osblodz.wikom.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Szkoła założona 31 maja 1975 roku jako Państwowa Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella. Od 1 września 1999 działa pod obecną nazwą.
dyrektor: Magdalena Sierakowska

wicedyrektor ds. artystycznych: Aleksandra Stanisławska
wicedyrektor ds. ogólnokształcących: Urszula Sobecka
kierownik sekcji muzycznej: Dariusz Proszak

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: