Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

adres: 91-838 Łódź, ul. Franciszkańska 76/78
tel. +48 42 616 24 80
e-mail: sw@asp.lodz.pl
www.asp.lodz.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Sztuk Wizualnych (specjalizacja: techniki teatralne, filmowe i telewizyjne, sztuka i technologia animacji)
Uczelnia powstała w 1945 jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1988 roku przyjęła imię Władysława Strzemińskiego. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.
W roku 1976 uczelnia, mieszcząca się dotąd w międzywojennym budynku przy ul. Narutowicza 77, otrzymała nową siedzibę, wzniesioną wg projektu Bolesława Kardaszewskiego. Monumentalny gmach stanowi do dziś jedyny w Polsce przykład kompleksu zrealizowanego na potrzeby współczesnej, wielowydziałowej uczelni artystycznej.
rektor: prof. Jolanta Rudzka Habisiak

dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych: dr Przemysław Wachowski
prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych: dr hab. Ewa Wojtyniak-Bębińska
kierownik Katedry Multimediów: prof. Grzegorz Przyborek
kierownik Zakładu Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych: Piotr Kucharski, ad.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: