Centrum Kulturalne w Przemyślu

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. +48 16 678 20 09 (fax), +48 16 678 35 50, +48 16 678 31 32
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl

Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form ANTRAKT, Doroczne Spotkanie Poetów
Grupa Teatralna „Garderoba”
Biesiada Teatralna. Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form
Przemyska Jesień Teatralna

dyrektor naczelny: Janusz Czarski