POLUNIMA (Polski Ośrodek Lalkarski)

adres: 90-718 Łódź, ul. 1 Maja 2
tel. +48 42 632 73 85, +48 42 633 08 94 (fax)
e-mail: polunima.biuro@wp.pl
www.polunima.art.pl

czytania, wykłady, itp:
„Teatr Lalek”

prezydent: Marek Chodaczyński