Łódzki Dom Kultury

adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18
tel. +48 42 633 98 00, +48 42 633 60 32 (fax), +48 797 326 218
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
www.ldk.lodz.pl

czytania, wykłady, itp:
Teatr California
Teatr Griff
Teatr Pod Lupą
Teatr PST
Ośrodek Teatralny
Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁóPTA
Łódzkie Spotkania Teatralne

p.o. dyrektora: Jacek Sokalski