Centrum Kultury i Sztuki

adres: 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6
tel. +48 62 765 25 00, +48 62 767 23 18 (fax), +48 62 765 25 01 (sekr.)
e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada
wystawy

dyrektor: Barbara Fibingier