Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

adres: 82-300 Elbląg, pl. Jagiellończyka 1
tel. +48 55 611 20 50, +48 55 611 20 60 (fax)
e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.pl
www.swiatowid.elblag.pl

czytania, wykłady, itp:
Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...Czy to jest kochanie?”

dyrektor: Antoni Czyżyk