Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Klary Prillowej

adres: 89-240 Kcynia, ul. Libelta 27
tel. /fax +48 52 589 37 56
e-mail: biuro@mgok-kcynia.pl
www.centrumkultury-kcynia.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Renata Domagała-Wruk
sala na na 70 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie