Miejski Dom Kultury

adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wolności 13
tel. +48 74 666 51 53, +48 74 666 95 78 (fax)
e-mail: dyrektor@mdk.swiebodzice.pl
www.mdk.swiebodzice.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Agnieszka Gielata
duża sala na 100 miejsc, mała sala na 30 miejsc