Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

adres: 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. +48 56 652 20 27, +48 56 652 27 55 (fax)
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu

dyrektor: Jerzy Rochowiak