La Fabrique Musicale

adres: 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 34
tel. +48 22 746 00 14, +48 533 555 000
e-mail: biuro@fabrykamusicalu.pl
www.fabrykamusicalu.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2014:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od jesieni 2014.
prezes, dyrektor teatru: Jan Bestry
dyrektor artystyczny: Robert Kudelski
dyrektor naczelny ds. administracyjnych: Jan Sokołowski
kierownik orkiestry: Krzysztof Jaszczak

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: