Kętrzyńskie Centrum Kultury

adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24 A
tel. +48 89 751 25 53
e-mail: biuro@kck.ketrzyn.pl
www.kck.ketrzyn.pl

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora: Teresa Leoniec
sala kinowa 160 miejsc, 2 garderoby