Dziecięcy Teatr PTAK

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12
tel. +48 33 829 76 50, +48 33 812 23 88
e-mail: mdk@mdk.beskidy.pl
www.mdk.beskidy.pl
c/o Miejski Dom Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2014:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od roku 1990.
instruktor: Krystyna Popławska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: