Miasta w działaniu

miejsce: Fabryka Sztuki, Art_Inkubator
kurator: Dorota Porowska, Zofia Dworakowska, Paweł Korbus
Czas trwania: od 2014-08-21 do 2014-08-25

wystawa prezentowana w ramach III RETRO/PER/SPEKTYW Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego