Łódzkie Spotkania Baletowe

adres: 90-249 Łódź, pl. Dąbrowskiego 1
tel. +48 42 633 99 60 (centr.), +48 42 636 22 72 (sekr.), +48 42 633 77 77 (kasy), +48 42 631 95 52 (fax), +48 42 632 07 76 (impresariat)
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
www.operalodz.com

organizator: Teatr Wielki
dyrektor naczelny: Wojciech Nowicki

edycja XXII
26 października – 30 listopada 2013
program: Don Kichot Teatr Wielki, Łódź (premiera); Moving Target Ballet National de Marseille (Francja); Orfeusz i Eurydyka Ballet National de Marseille (Francja); Streams/Virtues/Revelations/Ailey Highlights/Doscongio/Rusty Ailey II (Stany Zjednoczone); mlonga Sidi Larbi Cherkaoui (Francja); Still current Russell Maliphant, Londyn (Wielka Brytania)