„Opcje”

adres: 41-205 Sosnowiec, ul. Spokojna 2
tel.
e-mail:
www.opcje.net.pl

redaktor naczelny: Alina Świeściak
wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych