Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/24
tel. +48 22 831 02 16 (centr.), +48 22 831 69 25 (sekr.)
e-mail: rektorat@at.edu.pl, dziekanatWA@at.edu.pl, dziekanatWR@at.edu.pl, dziekanatWOT@at.edu.pl
www.at.edu.pl

liczba scen: 2
Scena Główna Teatru Collegium Nobilium, Scena im. Jana Kreczmara

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF
„Teatrakcje”

wydziały: Aktorski, Reżyserii, Wiedzy o Teatrze, Sztuki Lalkarskiej (Wydział Zamiejscowy w Białymstoku)
Za początek historii uczelni uznawany jest Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej (PIST) stworzony w 1932 roku przez Aleksandra Zelwerowicza, który objął w nim jednocześnie Wydział Sztuki Aktorskiej. Wydział Sztuki Reżyserskiej PIST-u, drugi na świecie, ukształtował Leon Schiller. PIST nie przerwał działalności w czasie II wojny, a w 1945 roku rozpoczął pracę w Łodzi. W 1946 roku w jego miejsce utworzono Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Rektorem szkoły i dziekanem Wydziału Reżyserii został Leon Schiller, dziekanem Wydziału Aktorskiego – Aleksander Zelwerowicz, a Wydziału Dramatycznego – Bohdan Korzeniewski. Szkoła miała też trzy kursy (operowy, instruktorów teatrów ochotniczych, scenograficzny) i prawo egzaminowania adeptów.
W 1949 PWST przeniesiono do Warszawy i wkrótce połączono ją z założoną tu przez Zelwerowicza Państwową Wyższą Szkołą Aktorską. W 1955 roku PWST przeniosła się do Collegium Nobilium, nawiązując tym do XVIII-wiecznej tradycji przedstawień organizowanych przez Stanisława Konarskiego. W tym samym roku uczelni nadano również imię zmarłego właśnie Aleksandra Zelwerowicza. W roku 1962 PWST uzyskała prawa akademickie.
W 1975 roku powołano Wydział Wiedzy o Teatrze, w 1987 poszerzony o inaczej sprofilowane studia zaoczne. Także w roku 1975 powstał wydział zamiejscowy w Białymstoku kształcący aktorów lalkarzy. W 1980 roku wydział białostocki rozbudowano o Wydział Reżyserii Teatru Lalek. W 1990 roku oba wydziały połączono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej. W tym samym roku regularną działalność rozpoczął Teatr Szkolny, który nosi imię Jana Wilkowskiego.
W roku 1996 na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uczelnia otrzymała nazwę „Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza”. 30 września 1999 roku uroczyście otwarto Teatr Collegium Nobilium.
rektor: prof. Andrzej Strzelecki

prorektorzy: prof. Wiesław Czołpiński (ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku), dr  Barbara Osterloff-Gierak, dr Tomasz Grochoczyński
dziekan Wydziału Aktorskiego: dr Anna Zagórska
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr Waldemar Raźniak
dziekan Wydziału Reżyserii: prof. Maciej Wojtyszko
prodziekan Wydziału Reżyserii: dr Jarosław Kilian
dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze: dr Andrzej Kruczyński
pełnomocnik dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze: dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
prorektor ds. studenckich: dr Patryk Kencki
prorektor ds. nauczania: dr Waldemar Raźniak
wykładowcy Wydziału Aktorskiego: Mariusz Benoit, dr Jagoda Bloch, Urszula Borkowska, Miłosława Brzezińska, Anna Buczek, Ewa Bułhak-Rewak, dr hab. Andrzej Domalik, prof. Jan Englert, prof. dr Janusz Gajos, dr hab. Stanisław Górka, prof. Aleksandra Górska-Szajewska, dr Tomasz Grochoczyński, prof. dr hab. Barbara Gruberne-Bernacka, Małgorzata Kaczmarska-Rucińska, dr Patryk Kencki, prof. dr hab. Wiesław Komasa, Cezary Kosiński, Ryszard Lenar, Małgorzata Lipman, Krzysztof Majchrzak, prof. dr hab. Wojciech Malajkat, Katarzyna A. Małachowska, Anna Markowicz, Cezary Morawski, Ryszard Olesiński, dr Barbara Osterloff-Gierak, Sławomir Pacek, Marcin Perchuć, Andrzej Perkman, dr hab. Marcin Przybylski, Wojciech Pszoniak, dr Waldemar Raźniak, dr hab. Łucja Rećko-Żarnecka, dr hab. Olga Sawicka, prof. dr hab. Jerzy Schejbal, prof. Anna Seniuk-Małecka, dr Anna Serafińska, dr Marek Stefankiewicz, dr Katarzyna Stępkowska-Zbonik, prof. dr hab. Andrzej Strzelecki, Maciej Stuhr, dr hab. Janusz Szrom, prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Więckowski, Katarzyna Winiarska, Krystyna Wojnarowska, Przemysław Wyszyński, dr Anna Zagórska, Zbigniew Zamachowski; współpracownicy Wydziału Aktorskiego: Witold Adamek, Magdalena Bibrich, prof. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Paweł Ciołkosz, dr Barbara Czerska, prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz, Mateusz Dębski, prof. dr hab. Jarosław Gajewski, Daria Iwińska, Mirosław Jastrzębski, Małgorzata Jóźwiak, Magdalena Kędzior, Robert Kuraś, Hanna Maniecka, dr hab. Bohdan Michalski, dr hab. Wojciech Michera, Alicja Mossakowska, dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, Sławomir Olejniczak, dr Jagoda Opalińska, Szymon Osiński, dr Iwona Pasińska, prof. dr Ryszard Peryt, dr Agata Piotrowska-Mastalerz, Jerzy Raszkowski, dr Henryk I. Rogacki, Wanda Rudzińska, Anna Staszak, dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Beata Szczucińska, Dorota Szymborska, Emil Wesołowski, dr Janusz Zaorski

wykładowcy Wydziału Reżyserii: dr hab. Wojciech Adamczyk, prof. Zbigniew Bagiński, Mateusz Bednarkiewicz, prof. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, dr Piotr Cieplak, dr Jerzy Jackl, Małgorzata Jóźwiak, Ula Kijak, dr Jarosław Kilian, Maja Kleczewska, prof. Jan Kulczyński, prof. dr hab. Iwona Lorenc, Marta Miłoszewska, prof. Krzysztof Orzechowski, dr hab. Andrzej Pawłowski, prof. Ryszard Peryt, dr Aleksandra Rembowska-Świątkowska, dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz, prof. Maciej Wojtyszko, dr Janusz Zaorski; współpracownicy Wydziału Reżyserii: Magdalena Bibrich, Małgorzata Bogajewska, Jerzy Bojar, Andrzej Brzoska, Mariusz Chwedczuk, dr Barbara Czerska-Pieńkowska, prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, Ewa Garniec, dr hab. Grzegorz Godlewski, dr Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Grzegorz Janikowski, Mirosław Jastrzębski, dr Grzegorz Kędzierski, Karolina Kirsz, Piotr Kłoczowski, Dorota Kolano, prof. dr hab. Jarosław Komorowski, prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, Piotr Kruszczyński, dr hab. Tomasz Kubikowski, Ryszard Lenar, Olga Lipińska, Janusz Majcherek, Joanna Majewska, dr Monika Małkowska, Hanna Maniecka, prof. dr hab. Bohdan Michalski, dr Michał Mizera, dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Paszta, dr Henryk Rogacki, dr hab. Lech Sokół, Dorota Szymborska, prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz, dr Krzysztof Torończyk, Piotr Ziniewicz

wykładowcy Wydziału Wiedzy o Teatrze: prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz, prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, prof. dr hab. Jarosław Gajewski, dr Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Grzegorz Janikowski, dr Mateusz Kanabrodzki, Piotr Kłoczowski, prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Jarosław Komorowski, dr Justyna Kozłowska, dr Andrzej Kruczyński, dr hab. Tomasz Kubikowski, prof. dr hab. Marcin Kula, prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, dr Kamila Lewandowska, Janusz Majcherek, dr hab. Bohdan Michalski, dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. dr hab. Zbigniew Osiński, dr Tomasz Plata, Paweł Płoski, dr Henryk Izydor Rogacki, dr hab. Edward Wojtaszek, Mateusz Żurawski; współpracownicy Wydziału Wiedzy o Teatrze: dr Agata Adamiecka-Sitek, prof. Janusz Bałdyga, Natalia Bartsch, Barbara Brus-Malinowska, dr Piotr Cieplak, Tomasz Cyz, prof. dr hab. Wiesław Czołpiński, Łukasz Drewniak, Cezary Golędzinowski, dr hab. Maria Gołębiewska, dr Grzegorz Grochowski, dr Piotr Gruszczyński, dr Magdalena Hasiuk-Świerzyńska, Julia Hoczyk, prof. Marcin Jarnuszkiewicz, Mirosław Jastrzębski, prof. Irena Jun, dr Katarzyna Kasia, dr hab. Jacek Kopciński, Jolanta Krukowska, Jerzy Lach, Ryszard Lenar, Marianna Lis, Sławomira Łozińska, Wojciech Majcherek, Joanna Majewska, Anna Michalak-Pawłowska, dr Tomasz Miłkowski, Marta Miłoszewska, Tomasz Mościcki, dr hab. Katarzyna Osińska, Jarosław Ostaszkiewicz, Maria Parczewska, dr Ewa Partyga, Małgorzata Piekut, Wojciech Pszoniak, dr Jadwiga Rodowicz, Justyna Sobczyk, dr Marek Stefankiewicz, dr hab. Ewa Szczęsna, Beata Szczucińska, dr hab. Mikołaj Szymański, Lech Śliwonik, dr Wojciech Świdziński, Jacek Wakar, dr Agnieszka Wanicka, dr Aleksander Zbrzeźny, Jan Zdziarski, Marta Zembrzuska

William Shakespeare - Zimowa opowieść (The Winter's Tale).

 

Przekład Stanisław Barańczak, reżyseria Cezary Morawski, scenografia i kostiumy Tatiana Kwiatkowska, muzyka Mateusz Dębski, choreografia Liwia Bargieł, światło Cezary Morawski, Paulina Góral, Piotr Kowalski, teksty piosenek Michał Wojnarowski, praca nad słowem Anna Zagórska, konsultant muzyczny Katarzyna Winiarska, asystenci reżysera Klaudia Błazik, Bartosz Wesołowski, Przemysław Wyszyński, projekcje wideo Magda Michałowska, Piotr Michałowski, Wacław Marat, efekty dźwiękowe Kamil Sołdacki.

 

Obsada: Leontes – Sebastian Fabijański; Mamiliusz – Kamil Mrożek; Camillo – Bartosz Wesołowski; Antygonus – Łukasz Borkowski; Kleomenes – Filip Kosior; Dion – Mateusz Nędza; Poliksenes – Julian Świeżewski; Floryzel – Karol Dziuba; Archidamus – Mateusz Nędza; Stary Pasterz – Piotr Bulcewicz; Syn Pasterza – Tomasz Olejnik; Autolikus – Stefan Pawłowski; Dozorca więzienny – Stefan Pawłowski; Hermiona – Joanna Derengowska, Angelika Olszewska; Perdita – Paulina Szostak; Paulina – Monika Mara, Katarzyna Leśniakiewicz; Emilia – Małgorzata Mikołajczak; Madzia – Julia Trembecka, Monika Janeczek; Dorka – Ewa Jakubowicz, Aneta Gołębiewska; Czas – Piotr Marzecki; Pan I – Piotr Bulcewicz; Pan II – Piotr Marzecki; Pan III – Tomasz Olejnik; Marynarze – Karol Dziuba, Filip Kosior, Piotr Marzecki, Kamil Mrożek, Mateusz Nędza, Tomasz Olejnik, Stefan Pawłowski, Julian Świeżewski.
Premiera: 29 października 2013.
Liczba spektakli: 20
Liczba widzów:

Andrzej Strzelecki - Film.

Reżyseria Andrzej Strzelecki, oprawa plastyczna Tatiana Kwiatkowska, współpraca Wiesława Nowacka-Szmit, Jan Wielądek, oprawa muzyczna Marek Stefankiewicz, asystenci reżysera Wojciech Raszewski, Grzegorz Reszka.

Obsada: Milena Olchowska (gościnnie), Malwina Turek, Katarzyna Ucherska, Kamil Banasiak, Maciej Hanczewski, Stefan Krzysztofiak, Mateusz Łapka, Rafał Pyka, Aleksander Sosiński, Adrian Zaremba.
Premiera: 9 listopada 2013. Spektakl warsztatowy studentów Wydziału Aktorskiego. Pokaz przedpremierowy w ramach VII Festiwalu ITSelF: 28 czerwca 2013.
Liczba spektakli: 14
Liczba widzów:

Michał Walczak - Pierwszy raz.

Reżyseria Grzegorz Chrapkiewicz.

Obsada: Monika Mara, Bartosz Wesołowski.
Premiera: 7 grudnia 2013. Spektakl warsztatowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 14
Liczba widzów:

Angélica Liddell - Monolog niezbędny do wygaszenia Nubili Wahlheim.

Przekład i reżyseria Barbara Ogar, scenografia Aniela Dybowska, muzyka Zoila Herranz Pintado, opieka pedagogiczna Piotr Cieplak.

Obsada: Katarzyna Głogowska, Joanna Halinowska, Zoila Herranz Pintado, Michał Ziembicki.
Premiera: 15 grudnia 2013 na Scenie im. Jana Kreczmara. Spektakl dyplomowy Wydziału Reżyserii.
Liczba spektakli: 6
Liczba widzów:

Fiodor Dostojewski - Szkice z Dostojewskiego. Na podstawie Idioty i Braci Karamazow.

 

Przekład Jerzy Jędrzejewicz, Aleksander Wat, reżyseria Maja Komorowska, asystenci reżysera Małgorzata Lipmann, Katarzyna Michałkiewicz, Agata Zdziebłowska, konsultacja dramaturgiczna Janusz Majcherek, scenografia i kostiumy Małgorzata Grabowska-Kozera, światło Łukasz Wojtas, Katarzyna Michałkiewicz, opieka choreograficzna Emil Wesołowski.

 

Obsada: Część I. Wokół Myszkina: Myszkin – Karol Dziuba; Nastazja – Małgorzata Mikołajczak; Agłaja – Ewa Jakubowicz; Rogożyn – Julian Świeżewski; Kamerdyner – Kamil Mrożek; Daria Aleksiejewna – Katarzyna Leśniakiewicz; Niemka – Paulina Szostak; Ferdyszczenko – Stefan Pawłowski; Generał – Filip Kosior; Tocki – Łukasz Borkowski; Gania – Tomasz Olejnik; Lebiediew – Adam Machalica (II rok W.A.); Katia – Julia Trembecka. Część II. Wokół Aloszy: Alosza – Kamil Mrożek; Dymitr – Tomasz Olejnik; Grusza – Julia Trembecka; Liza – Paulina Szostak; Katarzyna Iwanowna – Katarzyna Leśniakiewicz; Rakitin – Julian Świeżewski.
Premiera: 12 lutego 2014.
Liczba spektakli: 19
Liczba widzów:

David Hare - Tonacja Blue (The Blue Room).

Przekład Małgorzata Semil, reżyseria Marcin Hycnar, kierownictwo muzyczne Mateusz Dębski, scenografia i kostiumy Martyna Kander, światło Karolina Gębska, choreografia Szymon Osiński, projekcje multimedialne Dawid Kozłowski, wideo Michał Pukowiec, Kuba Wietrzyk, asystent reżysera Mateusz Olszewski.

Obsada: Dziewczyna – Joanna Derengowska; Służąca – Ewa Jakubowicz; Mężatka – Angelika Olszewska, Monika Mara; Modelka – Paulina Szostak; Aktorka – Julia Trembecka; Taksówkarz – Stefan Pawłowski, Tomasz Olejnik; Student – Kamil Mrożek; Polityk – Filip Kosior; Dramatopisarz – Bartosz Wesołowski; Arystokrata – Karol Dziuba.
Premiera: 10 marca 2014. Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii.
Liczba spektakli: 20
Liczba widzów:

Gérald Sibleyras - Napis (L'inscription).

Przekład Barbara Grzegorzewska, reżyseria Wojciech Malajkat.

Obsada: Pani Cholley – Dorota Krempa; Pan Cholley – Eryk Kulm; Pani Lebrun – Katarzyna Pośpiech; Pan Lebrun – Aleksander Sosiński; Pani Bouvier – Jowita Stępniak; Pan Bouvier – Kamil Banasiak.
Premiera: 25 kwietnia 2014. Egzamin studentów III roku Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 8
Liczba widzów:

Ecce homo!!!. Na podstawie Kuracji według Schopenhauera Irvina D. Yaloma.

Przekład Anna Tanalska-Dulęba, adaptacja, reżyseria, kierownictwo muzyczne i aranżacja Krzysztof Majchrzak, scenografia, kostiumy, światło Tomek Walesiak, efekty specjalne Maciej Majchrzak, ruch Liwia Bargieł, konsultacje językowe Magdalena Bibrich, asystent Mateusz Nędza.


Obsada: Aneta Gołębiewska, Małgorzata Mikołajczak, Joanna Sokołowska (II rok WA), Piotr Bulcewicz, Sebastian Fabijański, Jakub Gawlik (II rok WA), Mateusz Nędza, Piotr Marzecki, Julian Świeżewski.
Premiera: 28 kwietnia 2014. Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 16
Liczba widzów:

Eugène Ionesco - Łysa śpiewaczka.

Przekład Jerzy Lisowski, reżyseria Grzegorz Chrapkiewicz, kostiumy i scenografia Jan Kozikowski, choreografia Katarzyna Anna Małachowska.

Obsada: Pani Smith – Dorota Krempa; Pani Martin – Katarzyna Ucherska; Pan Smith – Rafał Pyka; Pan Martin – Aleksander Sosiński; Służąca Mary – Mateusz Łapka; Kapitan Straży Pożarnej – Bartosz Wesołowski.
Premiera: 22 maja 2014. Spektakl warsztatowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 8
Liczba widzów:

Wojciech Pitala - Niewinni postczarodzieje.

Reżyseria i scenografia Wojciech Pitala, opieka pedagogiczna Maciej Wojtyszko, konsultacja muzyczna Krzysztof Kawałko, reżyseria światła Wojciech Faruga.

Obsada: Katarzyna Kołeczek, Mateusz Baran, Sławomir Doliniec, Philippe Tłokiński, Paweł Ferens.
Premiera: 29 maja 2014. Spektakl dyplomowy Wydziału Reżyserii.
Liczba spektakli: 2
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Bachantki

Data: Listopad 2013
Miejce: III Forum Młodej Reżyserii
Miasto: Kraków

Ecce homo!!!

Data: Maj 2014
Miejce: XXXII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Mała Syrenka – Wesele

Data: Listopad 2013
Miejce: III Forum Młodej Reżyserii
Miasto: Kraków

Szkice z Dostojewskiego

Data: Maj 2014
Miejce: XXXII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Tonacja blue

Data: Maj 2014
Miejce: XXXII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Wyjazdy zagraniczne:

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Kamili Michalak na III Forum Młodej Reżyserii w Krakowie; Grand Prix dla Juliana Świeżewskiego za role w spektaklach Ecce homo!!! i Szkice z Dostojewskiego, dwie równorzędne I nagrody aktorskie dla Anety Gołębiewskiej i Piotra Marzeckiego za role w spektaklu Ecce homo!!1, wyróżnienie dla Ewy Jakubowicz za role w spektaklach Tonacja blue i Szkice z Dostojewskiego oraz Nagroda im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotów” dla Pauliny Szostak za rolę w Szkicach z Dostojewskiego na XXXII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.