Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12
tel. +48 41 368 11 40, +48 41 368 11 91 (fax)
e-mail: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl
www.filharmonia.kielce.com.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jacek Rogala