Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie!

adres: 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 122/9a
tel. +48 606 658 665
e-mail: alezgustawie@gmail.com
www.alezgustawie.pl

czytania, wykłady, projekty artystyczne

prezes: Anna Zadęcka-Zięba