Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich – ŁATA

adres: 05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12a
tel. +48 22 751 35 02, +48 22 292 69 83 (fax)
e-mail: dk@kultura.lomianki.pl, anna.bak@kultura.lomianki.pl
www.kultura.lomianki.pl

organizator: Dom Kultury w Łomiankach
dyrektor DK: Miłosz Manasterski
koordynator: Anna Bąk

edycja VII
28 kwietnia 2014
festiwal ma charakter konkursowy i  jest skierowany do amatorskich grup teatralnych działających w  placówkach kultury i szkołach; warsztaty teatralno-filmowe

 
jury: Ernest Bryll, Anna Kaźmierowska, Natalia Leszczyńska