Wyższa Szkoła Artystyczna – Niepubliczne Studium Plastyczne

adres: 04-005 Warszawa, ul. Siennicka 6a
tel. +48 22 621 39 65
e-mail: wsa@wsa.art.pl, studium@charakteryzacja.pl
www.charakteryzacja.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierunki: Charakteryzacja, Kostiumografia, Fotografia-film, Taniec-performance, Malarstwo (ze specjalnością malarstwo w scenografii, kostium i rekwizyt sceniczny, obraz multimedialny)
rektor: dr Robert Manowski
dyrektor artystyczny: Agata Manowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: