Międzynarodowy Dom Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Sala Teatralna im. prof. Jana Szyrockiego na 300 miejsc, scena o wymiarach 7 m x 7 m x 6 m, nagłośnienie, oświetlenie, 7 garderób na 50 osób