Nowa Klasyka Europy. Międzynarodowy Festiwal Klasyki Światowej

adres: 90-257 Łódź, ul. Kilińskiego 45
tel. +48 42 662 33 62
e-mail: festival@teatr-jaracza.lodz.pl
www.nowaklasyka.pl

organizator: Teatr im. Stefana Jaracza
dyrektor: Wojciech Nowicki
dyrektor artystyczny: Waldemar Zawodziński
kurator programu festiwalowego: Roman Pawłowski
festiwal odbywa się co dwa lata, kolejna edycja: 24 października – 21 listopada 2014