Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego

adres: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12
tel. +48 22 604 192 281, +48 505 891 277
e-mail: info@mimearttheatre.pl, stefan.niedzialkowski@mimearttheatre.pl
www.mimearttheatre.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
c/o Mazowiecki Instytut Kultury

W latach 1994–2005 Studio działało przy Teatrze na Woli, od 2005 roku przy Mazowieckim Instytucie Kultury.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: