Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13
tel. +48 33 496 52 19, +48 693 887 115
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl
www.teatrgrodzki.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Magdalena Wojtczak
wiceprezes: Jan Chmiel