Bielskie Centrum Kultury

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 27
tel. +48 33 828 16 40 (sekr.), +48 33 828 16 65 (fax)
e-mail: bck@bck.bielsko.pl
www.bck.bielsko.pl

Dom Muzyki (ul. Słowackiego 27), Dom Tańca (ul. Komorowicka 53a)

dyrektor: Władysław Szczotka