Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Krajów Unii Europejskiej im. Roberta Schumana EUROFEST

adres: 76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2
tel. +48 59 842 39 35 (sekr.), +48 59 842 87 94 (BOW), +48 59 842 77 24 (fax)
e-mail: tecza@slupsk.net, biuro@eurofest.pl
www.eurofest.pl

organizator: Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”
dyrektor: Małgorzata Kamińska-Sobczyk
festiwal odbywa się co trzy lata, kolejna edycja planowana na rok 2015