Centrum Inicjatyw i Form Artystycznych „Paka-MERa”

adres: 92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 135
tel. +48 42 279 74 29, +48 784 332 273
e-mail: teatr@teatrmer.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

kierownictwo: Ewa Gałat, Marcin Truszczyński